Lektori

Ing. Dušan Rozbora

Aktuálne zamestnanie

 • Prezident Medzinárodného klubu SR
 • Vyučujúci Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Profesijná kariéra

 • Bývalý veľvyslanec v Mongolsku, na Cypre, v Nórsku a na Islande
 • štátny tajomník a vedúci služobného úradu MZV SR
 • Riaditeľ protokolu Kancelárie prezidenta SR
 • Riaditeľ Diplomatického protokolu MZV SR

Predmety

 • Diplomatický protokol
 • Konzulárne právo a konzulárna prax

MSc. Lucia Kišš

Aktuálne zamestnanie

 • Generálna riaditeľka, Odbor hospodárskej a rozvojovej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Profesijná kariéra

 • Štátna radkyňa, Odbor ekonomických analýz a informácií, ODEA, Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, Ministerstvo vnútra SR
 • Štátna radkyňa, Migračný úrad, Odbor dokumentaristiky a medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo vnútra SR

Predmety

 • Slovenská zahraničná politika - rozvojová a humanitárna pomoc

David Reichardt, PhD.

Aktuálne zamestnanie

 • Prednášajúci medzinárodné vzťahy a svetovú politiku.

Profesijná kariéra

 • Ph.D.z medzinárodných vzťahov, Univerzita v Denveri, 2004

Predmety

 • Medzinárodné vzťahy a svetová politika

Zulf Hyatt-Khan

Aktuálne zamestnanie

 • Podpredseda, Rada slovenských exportérov
 • Podnikateľ: Podcast @undipolomatic_podcast

Profesijná kariéra

 • Univerzita v Edinburghu
 • King's College v Londýne

Predmety

Právna a diplomatická angličtina


 

Mgr. Roman Oroszi

Aktuálne zamestnanie

 • Stála misia Slovenskej republiky pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách vo Viedni

Profesijná kariéra

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • 2. tajomník, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
 • Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode

Predmety

 • Právna a diplomatická francúzština

Ing. Peter Sedláček

Aktuálne zamestnanie

 • Odbor pre členské štáty EÚ, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Profesijná kariéra

 • Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne
 • Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ

Predmety

 • Právna a diplomatická nemčina

JUDr. Lukáš Mareček, PhD.

Aktuálne zamestnanie

 • Odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Profesijná kariéra

 • Researcher: specialisation in International Law
  • Výskum: Medzinárodné trestné právo, medzinárodné trestné a humanitárne právo, medzinárodné zmluvné právo alebo medzinárodné vzťahy
 • Výskumný pobyt na univerzite Waseda v Tokiu.
 • Stáž na analytickom oddelení Kancelárie Ústavného súdu SR.
 • Redaktor právnej prílohy Hospodárskych novín

Predmety

 • Medzinárodné právo verejné
 • Seminár k záverečnej skúške Medzinárodné právo verejné

Mag. Jana Silná, PhD.

Aktuálne zamestnanie

 • Podnikateľka
 • Univerzitná pedagogička

Predmety

 • Ekonomická diplomacia

Mgr. Urban Rusnák, PhD., Dr. H.C.

Aktuálne zamestnanie

 • Veľvyslanec at large pre energetickú bezpečnosť a prepojenosť, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Profesijná kariéra

 • Generálny tajomník Medzinárodnej energetickej charty
 • the Deputy Head of the Embassy in Ankara
 • referent pre Strednú Áziu a Kaukaz
 • Výkonný riaditeľ Medzinárodného vyšehradského fondu

Predmety

 • Energetická diplomacia

Mgr. Ondrej Ružička, PhD.

Aktuálne zamestnanie

 • Odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Profesijná kariéra

 • PhD. z ústavného práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
 • Vyšší súdny úradník na trestnom oddelení okresného súdu (agenda zahraničnej justičnej spolupráce v trestnom konaní)

Predmety

 • Medzinárodné vzťahy a svetová politika - štruktúra a fungovanie medzinárodných organizácií