Domov


Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Diplomatická akadémia Karola Rybárika v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka štúdium na základe Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre absolventov vysokých škôl (ukončený II. stupeň VŠ). Štúdium je vhodné najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, euroúradníkov, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu práva EÚ a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mimovládny sektor.

Štúdium prebieha prezenčnou formou v piatky (13:00-19:40) a v soboty (7:30-17:30).

Poplatok za štúdium za akademický rok: 990 €