1. kolo prijímacieho konania: akademický rok 2024/2025

Lehota prvého kola pre podávanie prihlášok na štúdium na Diplomatickej akadémii Karola Rybárika v akademickom roku 2024/2025 do 5. júna 2024.

Poplatok za štúdium na DA KR

 • Diplomatická akadémia s kurzom EPSO:
  • Prvý ročník ………………………………………………………………………….1200€
  • Druhý ročník…………………………………………………………………………990€
 • Diplomatická akadémia bez kurzu EPSO
  • Prvý ročník…………………………………………………………………………..990€
  • Druhý ročník…………………………………………………………………………990€

Prezenčná forma štúdia prebieha v priestoroch Právnickej fakulty UK na Šafárikovom nám. č. 6 v piatky a soboty prostredníctvom blokovej výučby.

Kritéria pre prijatie na štúdium:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • bez ohľadu na štúdijný odbor
  • odporúčane odbory: právo, politológia, európske štúdie a pod.
 2. Znalosť anglického jazyka na úrovni C1 (dokladované certifikátom alebo placement testom na stránke TU.
 3. Vyplnenie E-prihlášky (návod dole)
 4. Zaplatenie administratívneho poplatku za podanie prihlášky 70€
  • SK17 8180 0000 0070 0013 5337
  • VS: 1040175023 
 5. Absolvovanie pohovoru dňa 11.6. 2024 – miesto a čas sa prihláseným uchádzačom upresní.

Pre informácie ohľadom podania prihlášky nás kontaktujte na adrese da@flaw.uniba.sk alebo postupujte podľa návodu pod brožúrou.

AKO PODAŤ E-PRIHLÁŠKU:

 1. Navštívte stránku E-prihláška: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home
 2. Zaregistrujte sa
 3. Zvoľte stupeň štúdia: Iné štúdium (stupeň N)
 4. Do vyhľadávania zadajte “Diplomatická akadémia”
 5. Vložte prihlášku do “Moja aktovka”
 6. Klinike na “Moja aktovka” (vpravo hore) a následne v časti “vybrané študijné programy” zakliknite “Nová prihláška” a následne zakliknite “hotovo”.
 7. Prihláška sa Vám prehodí z “Moja aktovka” do “Moje prihlášky”, kde následne zakliknete “Vyplniť”.
 8. V tomto kroku vypĺňate prihlášku a vynechávate bod 7. “Štúdijné výsledky”.
 9. Do zoznamu príloh vkladáte len nasledujúce prílohy:
  • Životopis (podpísaný)
  • Poplatok (potvrdenie o platbe administratívneho poplatku 70€)
  • Iná príloha (potvrdenie o úrovni angličtiny C1)
  • Diplom VŠ
  • Motivačný list (do 300 slov)
 10. Prílohu “Súpis publikovaných článkov…” nevypĺňate.
 11. Po vyplnení všetkých okien a nahratí príloh zakliknete “potvrdenie prihlášky”
 12. V prípade otázok nás kontaktujte na da@flaw.uniba.sk